Rouwcentrum - Bogaert

  • Begrafenissen
  • Crematies
  • Privaat funerarium
  • Eigen vervaardiging van drukwerk
  • Bloemen en kransen
  • Grafzerken + toebehoren
  • Voorafregeling uitvaart
  • Uitvaartverzekeringen (bereken hier uw premie)

Steeds bereikbaar 24/24 uur, 7/7 dagen !

info@rouwcentrumbogaert.be Lindanusstraat 19, 9200 Dendermonde Tel: 052/21.30.25 | Fax: 052/21.32.84
Ond Nr 0823.804.172 Oudegemsebaan  50 ,  9200  Oudegem FSMA: 066803cA3